Lietuvių Lietuvių

PRENUMERUOTI NAUJIENAS

 

Naujausi įrašai

Fotovoltinė vandens šildymo sistema

Kategorija: Vandens šildymas Data: 2017-01-02 Perskaitė: 3069 Komentarai: 0

Efektyvus ir paprastas vandens šildymo sprendimas

Saulės kolektorių pardavėjai dažnai teigia, jog vandens šildymas su saulės fotoelektriniais moduliais yra nenašus bei brangus. Ir jie yra teisūs: tiesiogiai sujungus saulės fotoelektrinius modulius su elektriniu kaitinimo elementu teigiamų rezultatų galima tikėtis tik saulėtą dieną. Tuo tarpu ryte, vakare arba apniūkusią dieną tiesiogiai prijungtas kaitinimo elementas dėl netinkamos varžos apkraus saulės modulius, sumažės įtampa ir efektyvaus vandens šildymo nebebus (apie tai galite pasiskaityti šiame straipsnyje).

Tačiau, kaitinimo elementą prie saulės modulių prijungus per maksimalios galios taško sekimo valdiklį (MPPT), saulės moduliai tampa konkurencinga saulės kolektoriams vandens šildymo priemone. Tokios sistemos naudingumo koeficientas yra žemesnis už saulės kolektorių našumą (saulės moduliai užima daugiau ploto), tačiau vandens šildymo su saulės moduliais privalumai neabejotinai padaro šią sistemą patrauklia.

fotovoltinis-mppt-vandens-sildymo-valdiklis-500x431

Maksimalios galios taško sekimo valdiklis (MPPT), skirtas vandens šildymui su saulės fotoelektriniais moduliais.

Tai yra produktas, kuris savo efektyvumu ir paprastumu lenkia klasikinę artimo galingumo saulės kolektorių sistemą.

 • Visiškai neaptarnaujamas: absoliučiai jokių vamzdžių, cirkuliacinių siurblių, skysčių, problemų su sistemos užšalimu.

 • Įrangos paprastumas: jokių akumuliatorių, inverterių, įkrovimo valdiklių, maitinimo iš 220 V AC tinklo.

 • Didesnis sistemos naudingumo koeficientas žiemos metu: kuo šalčiau lauke, tuo sistema yra našesnė. Lyginant su saulės kolektoriais, ši sistema saulėtą žiemos dieną pagamins daugiau karšto vandens, negu saulėtą vasarą.

 • Jokių vamzdžių lauke: nėra jokios problemos su sistemos užšalimu, iš saulės modulių nutiesiamas tik laidas, kuris prijungiamas prie valdiklio, įrengto šalia boilerio.

 • MPPT - šiuolaikinis maksimalios galios taško sekimas. Kaitinimo elementas nuo ryto iki vakaro naudoja maksimalią galią, kurią konkrečiu momentu gamina saulės fotoelektriniai moduliai.

 • Valdiklio naudingumo koeficientas - 97 %

 • Lengvai plečiama sistema: galimybė įrengti iki 1.5 kW galios fotovoltinę sistemą arba į boilerį įpjauti antrą kaitinimo elementą ir įrengti dar vieną sistemą su atskiru valdikliu.

 • Gamtai draugiška sistema: jokio CO2 išskirimo, jokio papildomo energijos naudojimo. Valdiklis yra maitinimas vien tik iš saulės modulių, jokių papildomų maitinimo šaltinių.

 • Itin paprastas sistemos įrengimas: sumontuojami saulės moduliai ir iš jų nuvedami du laidus iki valdiklio, kuris tiesiog prisukamas ant sienos. Saulės moduliai yra lengvi ir jų montavimui nereikia jokių specialių žinių bei didelių pastangų.

 • Saulės modulių įrengimas jums patogioje vietoje: moduliai gali būti įrengti tiek ant stogo, tiek ant žiemės. Tuo tarpu saulės kolektoriai gali būti montuojami tik ant stogo.

 • Autonominis veikimas: sistema gali būti naudojama net ten, kur nėra elektros įvado, jai nereikalingas joks išorinis elektros maitinimas.

 • Įrenginys atitinkanka IEC, UL, NEC ir NEMA standartus.

 • Pulsuojanti išėjimo įtampa: į kaitinimo elementą yra paduodama pulsuojanti įtampa, primenanti kintamą, todėl su šia sistema gali būti naudojamas įprastas, kartu su boileriu tiekiamas, termo reguliatorius, atjungiantis kaitinimo elementą, pakilus vandens temperatūrai virš nustatytos ribos.

 • Sistema prijungiama prie įprasto boilerio: jokių papildomų modifikacijų, tereikia pakeisti kaitinimo elementą į galingesnį, kurio varža suderinama su šia sistema.

 • Galimybė šildyti vandenį iš elektros tinklo: nesant pakankamai saulės spinduliuotei kaitinimo elementas lengvai gali būti atjungtas nuo valdiklio ir prijungtas prie elektros tinklo.

 • Sistema pritaikyta iki 200 litrų talpos boileriams.

Atlikome vandens šildymo su saulės fotoelektriniais moduliais ir saulės kolektoriais matematinius skaičiavimus bei parengėme dviejų sistemų palyginimą. Skaičiavimams buvo panaudoti saulės kolektorių naudojimo Lietuvoje statistiniai duomenys ir mūsų saulės fotoelektrinės sistemos, pritaikytos vandens šildymui, bandymų rezultatai.

Saulės kolektoriai yra plačiai naudojama technologija, leidžianti tiesiogiai panaudoti saulės energiją vandens šildymui. Ši technologija yra jau stipriai išvystyta ir neverta tikėtis ženklių našumo padidėjimų ateityje. Tik vis dar tobulinami terminė izoliacija ir absorberių sluoksniai. Nagrinėjant saulės kolektorių sistemas galima įžvelgti tam tikrus apribojimus ir trūkumus. Tam, kad saulės kolektorių sistema funkcionuotų, reikalingi vamzdžiai, vožtuvai, siurbliai, cirkuliuojantis glikolis ir atitinkama sistemos eksploatacijos sauga. Taip pat, kas kelis metus turi būti keičiamas šilumą transportuojantis skystis. Kitas apribojimas yra sistemos našumo sumažėjimas šaltuoju laikotarpiu. Minėti trūkumai atveria kelią alternatyvių sistemų, tokių kaip saulės fotoelektriniai moduliai su MPPT valdikliu ir boileryje įmontuotu elektriniu kaitinimo elementu (tenu), panaudojimui. Pagrindinis saulės fotoelektrinių modulių naudojimo vandens šildymui privalumas, lyginant su saulės kolektoriais - didesnis naudingumo koeficientas esant žemai aplinkos temperatūrai. Kitas didelis privalumas - itin lengvas tokios sistemos įrengimas, kuris įveikiamas kiekvienam be specialisto pagalbos.

Mūsų atliktame tyrime buvo naudojami du galingi plokštieji saulės kolektoriai ir lietuviški SOLET 250W saulės fotoelektriniai moduliai, kurie turėjo aprūpinti karštu vandeniu keturių asmenų šeimą. Skaičiavimuose buvo vertinama Ukmergės r. geografinė padėtis (55.15N, 24.68E). Meteorologiniai duomenys buvo paimti iš PVGIS, naudojant duomenų bazę CM-SAF, sudarytą iš 1998-2010 metų mėnesių vidurkių. Saulės kolektorių ir fotoelektrinių modulių pasvyrimo kampas -  45 laipsniai horizonto atžvilgiu.

Paros vidutinė saulės spinduliuotė kiekvieną mėnesį

Vidutinė paros temperatūra kiekvieną mėnesį

Remiantis šiais duomenimis atlikome saulės kolektorių ir saulės fotoelektrinių modulių, naudojamų vandens šildymui, palyginimą.

KARŠTO VANDENS POREIKIS

Suvartojamo karšto vandens kiekiui nustatyti panaudojome norminius duomenis, kuriais remiantis keturių asmenų šeima per parą sunaudoja apie 160 litrų karšto vandens.

Skaičiavimuose buvo vertinamas 10 m atstumas nuo saulės kolektorių ir fotoelektrinių modulių iki boilerio. Pusė šio atstumo buvo pastato išorėje. Name nebuvo įrengtas cirkuliacinis kontūras, t.y. karštas vanduo buvo naudojamas tik buitiniams poreikiams, o ne pastato šildymui. Boileris kombinuotas su galimybe vandenį šildyti iš katilo.

Per metus tokio kiekio vandens pašildymui reikia sunaudoti 2708 kWh energijos.

Vidutinis karšto vandens poreikis kiekvieną mėnesį

SISTEMŲ PALYGINIMAS

Toliau yra pavaizduotos saulės kolektorių ir saulės fotoelektrinių modulių sistemos, skirtos vandens šildymui. Saulės kolektorių sistema susideda iš vamzdžių, išplėtimo indo, cirkuliacinio siurblio, apsauginio vožtuvo, valdiklio ir temperatūros kolektoriuje matuoklio. Fotovoltinė sistema susideda tik iš saulės modulių, laidų, maksimalios galios taško sekimo (MPPT) valdiklio ir elektrinio kaitinimo elemento (teno).

Vandens šildymo su saulės kolektoriais schema

Vandens šildymo su saulės fotoelektriniais moduliais schema

Vandens šildymas su saulės kolektoriais

Bandymų metu buvo naudojama dviejų standartinių saulės kolektorių sistema su tokiais techniniais parametrais: saulės kolektoriaus plotas 2.25 m2, naudingas plotas: 2.01 m2, kolektoriaus naudingumo koeficientas 0.78, naudingas šilumos kiekis 4.5 kJ/(m2K), skaidraus paviršiaus atspindys esant lygiagrečiai spinduliuotei 0.82 ir 0.88 - esant 45 ͒ kampu horizonto atžvilgiu išdėstytam paviršiui, spinduliuotei.

Šildant vandenį su saulės kolektoriais, sistemos naudingumo koeficientas (įskaitant visus energijos transportavimo nuostolius) yra virš 33 %. Bendras pagamintas energijos kiekis per metus, atskaičius nuostolius, yra 1625 kWh, kas atitinka apie 60 % visos per metus reikiamos energijos vandens pašildymui. Nuostoliai vamzdžiuose sudaro 293 kWh per metus.

Vandens šildymas su saulės fotoelektriniais moduliais

Pasinaudojant specializuota programine įranga "Homer", buvo apskaičiuota reikiama saulės fotoelektrinių modulių galia. Saulės fotoelektrinių modulių naudingumo koeficientas yra apie 20 %. Saulės modulių temperatūrinis koeficientas yra -0.40%/ ͒ C ir 0.9% metinis saulės modulių galios sumažėjimas. Remiantis energijos kiekiu, kurį sugeneruoja aprašyta saulės kolektorių sistema, nustatėme reikiamą saulės modulių skaičių, kuris pagamina panašų energijos kiekį. Paaiškėjo, kad dviejų saulės kolektorių analogas yra 1.75 kWp instaliuotos galios saulės fotovoltinė sistema, kuri užima 13.58 m2 ploto ir per metus pagamina 1670 kWh energijos vandens pašildymui (62 % reikiamo metinio energijos kiekio). Elektros energijos transportavimo nuostoliai 6.4 kWh per metus. Tokios sistemos naudingumo koeficientas yra apie 11 %.

Sistemų palyginimas

Gauti abiejų sistemų naudingumo koeficientai galutiniam vartotojui gaminamo energijos kiekio prasme visai nieko nereiškia. Ir viena ir kita sistema pagamins beveik vienodą energijos kiekį. Tiesiog pagal užimaą plotą saulės kolektorių sistema yra žymiai kompaktiškesnė. Tačiau, saulės fotoelektriniai moduliai efektyviau panaudoja energiją, kadangi nuostoliai laiduose yra net 30 - 40 kartų mažesni, lyginant su saulės kolektorių sistemoje naudojamais vamzdžiais. Saulės fotovoltinės sistemos privalumas yra toks, kad jos naudingumo koeficientas yra didesnis žiemos metu, tuo tarpu kai saulės kolektoriai žiemą praktiškai visai nenaudingi. Taip pat, įdiegus papildomas technines priemones, perteklinė saulės fotoelektrinių modulių gaminama energija (įšilus vandeniui), gali būti naudojama elektros energijos gamybai buitiniams poreikiams.

Saulės modulių, naudojamų vandens šildymui, įrengimas yra itin paprastas ir nereikalauja jokių specifinių žinių. Tuo tarpu saulės kolektoriams įrengti dažnai reikia kvalifikuotų specialistų pagalbos.

Saulės fotoelektrinė sistema yra brangesnė, tačiau, kasmet pingant saulės moduliams, kainos su laiku susilygins arba fotovoltinės sistemos net taps pigesnės už klasikinius saulės kolektorius. Nagrinėjant abiejų sistemų gamybos aspektus, saulės kolektorių gamybai yra sunaudojama mažiau resursų, todėl jų atsipirkimo laikas yra keliais metais trumpesnis.

Abejų sistemų privalumas yra toks, kad jos yra 100% perdirbamos.

IŠVADOS

Saulės fotoelektriniai moduliai nusileidžia saulės kolektorių našumui, jie užima didesnį plotą ir yra brangesni. Tačiau jų įrengimo ir naudojimo paprastumas padaro juos patraukliais ir konkurencingais.

MŪSŲ SPECIALUS PASIŪLYMAS JUMS

Išnagrinėję atliktus skaičiavimus ir gautus bandymų rezultatus, pristatome jums saulės fotoelektrinių modulių sistemą vandens šildymui, skirtą iki 200 litrų talpos boileriams. Jeigu pagal normas skaičiuojama, kad keturių asmenų šeima sunaudoja 160 litrų karšto vandens per parą, tai praktika parodo, jog Lietuvoje plačiausiai naudojami nuo 80 iki 200 litrų boileriai. Sistemą sudaro našus MPPT valdiklis, kaitinimo elementas jūsų turimam boileriui, laidai ir 4-6 saulės fotoelektriniai moduliai (4 saulės moduliai iki 100 l, 5 saulės moduliai iki 150 l ir 6 saulės moduliai iki 200 l talpos boileriams). Įrengus 1.25 kW saulės fotoelektrinę sistemą 80 litrų boileriui, per metus vandens šildymui bus pagaminta apie 80 % visos reikiamos energijos, o tokio pat dydžio sistema 150 l boilerio pašildymui per metus pagamins apie 42 % visos reikiamos energijos. Kadangi dažniausiai yra naudojami kombinuoti boileriai, tai žiemos metu trūkumas bus padengtas šilumine energija iš katilo.

comments powered by Disqus