Lietuvių Lietuvių

PRENUMERUOTI NAUJIENAS

 

Naujausi įrašai

Kaip sujungti Victron inverterius lygiagrečiai

Kategorija: Inverteriai Data: 2017-06-21 Perskaitė: 1030 Komentarai: 0

Sujungimas lygiagrečiai inverterių su VE.BUS duomenų perdavimo prievadu

Šiame video paaiškinta kaip sujungti lygiagrečiai du ar daugiau vienodus Victron inverterius su VE.Bus duomenų perdavimo prievadu. O taip pat sužinosite kaip lygiagrečiai sujungtus inverterius perprogramuoti atgal į veikiančius pavieniui. Tai gali būti reikalinga pvz. ieškant gedimo. Jeigu turite daugiau nei vieną inverterį, esant gedimui, reikia nustatyti kuriame inverteryje įvyko sutrikimas. Todėl juos reikia atskirti ir tikrinti po vieną.

Visų pirma turime suinstaliuoti Victron VE.Configure programinės įrangos paketą. Apie tai yra atskira video medžiaga, kurią galite surasti mūsų youtube kanale (vaizdinės medžiagos pavadinimas: "Kaip suinstaliuoti VE. Configure programinę įrangą").

Suinstaliavus "VE.Configure" programų paketą ir MK-2 arba MK-3 prievado tvarkyklę, atidarykite programą pavadinimu "VE.Bus Quick Configure".

Tai yra programa, skirta iki trijų inverterių programavimui. Jeigu jungiate lygiagrečiai daugiau, negu tris inverterius, yra reikalingas specialus raktas, kuris yra užsakomas atskirai, ir kita programinė įranga. 

Atidarius "VE.Bus Quick Configure" programinę įrangą, spaudžiame NEXT.

Pasirinkite pirmą punktą ir vėl spauskite NEXT.

Jeigu lygiagrečiai pageidaujate sujungti du inverterius, pasirenkate pirmą punktą, o jeigu tris - antrą punktą. Pasirinkus spaudžiame NEXT.

Šiame etape Jūsų inverteriai turi kabėti ant sienos ir turi būti prijungti prie akumuliatorių baterijos. Atsukite priekinius inverterių dangtelius ir sujunkite juos kompiuteriniu UTP-5 kategorijos tinklo kabeliu.

Jeigu turite įsigiję vieną iš nuotolinio valdymo panelių, "Inverter Control", "Phoenix Multi control" , "VE.Bus Multi Control" ar "Digital Multi Control, ji taip pat turi būti prijungta su tokiu pat kabeliu prie vieno iš inverteriu. Lizdai, prie kurių reikia prijungti kabelį, yra ant inverterių pagrindinių plokščių iš kairės pusės po apačia.

Prijunkite vieną laido galą prie pirmo inverterio pirmo - kairiojo lizdo, o kitą galą prie kito inverterio to paties pirmojo - kairiojo lizdo. MK-2 ar MK-3 prievadas yra prijungiamas prie pirmo inverterio antrojo - dešiniojo lizdo, o nuotolinio valdymo panelė prie antrojo inverterio likusio laisvo dešiniojo lizdo. Inverteriai ir nuotolinio valdymo panelė turi būti išjungti. MK-2 arba MK-3 prievadą prijunkite prie kompiuterio. Spauskite NEXT.

Uždėkite varnelę ir dar du kartus spauskite NEXT.

Įjunkite pirmą inverterį ir kai langelyje atsiras pirmas inverteris, įjunkite antrą.

Viskas, jūsų sistema yra sukonfigūruota. Jeigu turite prijungtą nuotolinio valdymo panelė, programos vedlys gali paprašyti įjungti ir ją, tas atidžiai skaitykite kas yra parašyta. Spauskite DONE.

Dabar atjunkite MK-2 arba MK-3 prievadą ir išjunkite inverterius. Beliko lygiagrečiai sujungti kintamos įtampos įėjimo (jeigu tai Multiplus serijos inveteris) ir kintamos įtampos išėjimo laidus.

Inverterių perprogramavimas veikimui pavieniui

Atidarykite tą pačia "VE.Bus Quick Configure" programą, spauskite NEXT ir pasirinkite trečią punktą. Vėl spauskite NEXT. Uždėkite varnelę ir dar du kartus spauskite NEXT.

Įjunkite pirmą inverterį ir pamatysite pranešimą, jog inverteris nuo šiol veiks, kaip pavienis įrenginys. Spauskite DONE.

Dabar išjunkite veikiantį inverterį ir vėl atidarykite tą pačią programą. Spauskite NEXT. Vėl pasirinkite trečią punktą ir spauskite NEXT. Uždėkite varnelę ir dar du kartus spauskite NEXT.

Įjunkite antrą inverterį, o pirmas privalo likti išjungtas!

Dabar spauskite DONE ir išjunkite inverterį.

Jeigu turite nuotolinio valdymo panelę, programos vedlys gali paprašyti taip pat ją įjungti, tad skaitykite atidžiai kas yra parašyta.

Nuo šiol inverterių negalima įjungti kartu. Gali veikti tik pirmas arba tik antras. Kol neatjungsite 220V kintamos įtampos laidų, kurie šiuo metu pas Jus yra prijungti lygiagrečiai tarp dviejų inverterių, tol vienu metu gali būti įjungiamas tik vienas iš inverterių. Įjungus iš karto du inverterius, jie neišvengiamai suges!

Dabar, kai inverteriai veikia nepriklausomai vienas nuo kito, galite ieškoti gedimą, įjungiant ir apkraunant tai, vieną, tai kitą inverterį.

comments powered by Disqus